Sök:

saliga äro vi som kan skratta åt oss själva för vi kommer alltid ha roligt