Sök:

att fela är mänskligt att förlåta är gudomligt