Sök:

kom ihåg du är modigare än du vet starkare än du tror och klokare än du förstår